Redoxer

Automatyczny generator idealnej wody do picia zredukowanej wody redox

Woda REDOX

Idealna woda to oczyszczona z minerałów i śladów szkodliwych sybstancji, energetycznie zrównoważona, przegotowana i schłodzona. Następnie maksymalnie nasycona cząsteczkami wodoru.

Woda z naszego urządzenia jest:

Idealnie czysta

Pozbawiona przypadkowych minerałów oraz innych szkodliwych związków chemicznych i biologicznych. Zastosowana metoda filtracji odwróconej osmozy pozwala usunąć substancje toksyczne oraz rakotwórcze.

Zrównoważona (przegotowana)

Przegotowanie wody zmienia jej charakter z wyziębiającej na obojętną, czyli zrównoważoną. Dzięki temu woda oddziałuje na ludzki organizm optymalnie.

Zredukowana

Tak jak woda z najlepszych uzdrawiających źródeł, powinna mieć jak najniższy potencjał redox, czyli być mocno nasycona elektronami – wodorem. Wzbogacenie wody wodorem obniża potencjał redox. Taka woda unieszkodliwia wolne rodniki hydroksylowe i przywraca naturalną równowagę redox w organiźmie.

Właściwie ustrykturyzowana

Zastosowana jest w dystrybutorze wody Redoxer technologia strukturyzacji Grandera lub opcjonalnie prof. Petera Grossa. Ustrukturyzowana w taki sposób ma większą biodostępność – jest bardziej aktywna chemicznie a jej naturalne oddziaływanie jest wzmocnione.

Wszystkie te właściwości sprawiają, że woda RED-OX:

Obniża potencjał redoks w ustroju
Pomaga zwalczać stres oksydacyjny
Unieszkodliwia wolne rodniki hydroksylowe
Ma wysoką biodostępność